En ånd - et håb

Vi er et sangskrivernetværk, som ønsker at samle sangskrivere, sangere og musikere til at inspirere og opmuntre hinanden i fællesskab

Vi arrangerer workshops om sangskrivning i teams

Vi ønsker at skabe et produkt, som priser Gud med sange, skrevet af Guds folk i Aalborg

Med Paulus' ord vil vi ”stræbe efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb.

Singler ud nu

Aalborg Lovsang

    Sangskriver Netværk

Vi tror det styrker enheden og vil være til inspiration både ind i kirkerne og ud fra kirkerne.

Næste Workshop

24. Oktober 2015